Personal

Rickard Trollske
VD / Underhållsingenjör

29 år i yrket.
Mekaniker, Tekniker, Chef

Karl-Erik ”Jerka” Johansson
Underhållsingenjör
28 år i yrket
Mek, Tekniker o Chef
E-post: jerka@trollskes.se
Tel: 0707542211

Johan Davidsson
Servicetekniker MEK
6 år i yrket tidigare verktygsmakare, svets & maskinförare
E-post: johan@trollskes.se
Tel: 070 545 65 68

Johan Sandin
Servicetekniker MEK
8 år i yrket tidigare svets & verktygsmakare
E-post: sandin@trollskes.se
Tel: 0768801234

Tony Bergsten
Servicetekniker MEK
14 år i yrket mek,svets & verktygsmakare
E-post: tony@trollskes.se
Tel: 0227-616993

Nicklaz Karlsson
Sericetekniker EL
16 år i yrket
E-post: nicklaz@trollskes.se
Tel: 0764258756

Joachim Werbelow
Underhållsingenjör
31 år i yrket Mek,Resand servicetekniker,Uh Ing
E-post: joachim@trollskes.se
Tel: 0227-616992

Jonas Hansen
Servicetekniker MEK
2 år i yrket
E-post: jonas@trollskes.se
Tel: 0227-616994