Personal

Rickard Trollske
VD / Underhållsingenjör

31 år i yrket.
Mekaniker, Tekniker, Chef

Karl-Erik “Jerka” Johansson
Underhållsingenjör
30 år i yrket
Mek, Tekniker o Chef
E-post: jerka@trollskes.se
Tel: 0227-616995

Johan Davidsson
Servicetekniker MEK
8 år i yrket tidigare verktygsmakare, svets & maskinförare
E-post: johan@trollskes.se
Tel: 070 545 65 68

Johan Sandin
Servicetekniker MEK
10 år i yrket tidigare svets & verktygsmakare
E-post: sandin@trollskes.se
Tel: 0768801234

Tony Bergsten
Servicetekniker MEK
16 år i yrket, tidigare svets & verktygsmakare
E-post: tony@trollskes.se
Tel: 0227-616993

Nicklaz Karlsson
Sericetekniker Elektronik
18 år i yrket
E-post: nicklaz@trollskes.se
Tel: 0227-616996

Joachim Werbelow
Underhållsingenjör
33 år i yrket Mek,Resand servicetekniker,Uh Ing
E-post: joachim@trollskes.se
Tel: 0227-616992

Johan Holgersson
Servicetekniker MEK/EL
14år i yrket, tidigare verktygsmakare

E-post: holgersson@trollskes.se
Tel: 0227-616998

Jonas Hansen
Servicetekniker MEK
4 år i yrket
E-post: jonas@trollskes.se
Tel: 0227-616994

Mats Kauppinen
Servicetekniker MEK/EL
26år i yrket

E-post: mailto:mats@trollskes.se
Tel: 070-7197294

Urban Ardenlid
Sericetekniker Elektronik
32år i yrket

E-post: mailto:urban@trollskes.se
Tel: 0227-616997