Förebyggande underhåll

Vi utför förebyggande underhåll på maskiner och tekniskanläggning.

Ett förebyggande underhåll ger kunden en högre driftsäkerhet / utnyttjandegrad i maskinparken och förhindrar haverier och oplanerade maskinstillestånd.

Det som omfattas av ett förebyggande underhåll är : Bedömning,Inspektion och uppmätning av maskinkomponenter. backupp tagning av PLC prg och byte av backupp batterier.

Kontakta oss för mer info om hur vi kan hjälpa ditt företag att förbättra sin driftsäkerhet.